ירקרק

אבן עזרא:

ירקרק - מגזרת ירוק, כי העי"ן כמוהו, וזה כפול לחסרון ויש אומרים הפך הדבר. (ויקרא יג מט)

מלבי"ם:

ירקרק - כפל עי"ן ולמ"ד מורה על חוזק הדבר שיהיה ירוק שבירוקין... (ויקרא יג מט)

העמק דבר:

ירקרק - כפל השורש בא פעם לחזק ופעם להקטין... (שם)