ישימון

(ראה גם: מדבר, ציה, ערבה, שממה)

מלבי"ם:

הישימון הוא גרוע ממדבר, ויבאו לפעמים נרדפים יחד, ימרוהו במדבר יעצבוהו בישימון, ישימון יותר ממדבר, שמציין השממון הגדול אשר שם, והמדבר הוא לפעמים ארץ זרועה. (הכרמל)