יתכן

תרגום יונתן:

לא יתכן - לא מפרשן לנא אורחת טובא דה', דרכם לא יתכן - לא תקנן. (יחזקאל לג יז)