כביר

(ראה גם: גדול, חזק)

תרגום יונתן:

כאביר יושבים - יתבי כרכין תקיפין. (ישעיה י יג)

רש"י:

כאביר יושבים - יושבים רבים. (שם)

אבן עזרא:

כאביר יושבים - היושבים בארמון כביר, לר"מ הכהן האל"ף עקר, כמו אביר הרועים, ורוצה לומר הגבור. (שם)

מלבי"ם:

מלת כביר מורה על ההפלגה, ובאה על הפלגה והגדלה עוצם והחוזק בכמות ובאיכות, כח כביר, רוח כביר וכדומה... (הכרמל)