כבש   מזבח

(ראה גם: מזבח)

תלמוד ירושלמי:

תני כל כובשי כבשים עולה אמה וכונס שלש, חוץ מכיבושו של מזבח, שהוא כמתלקט עשרה טפחים מתוך שלש ושליש אצבע, שהמזבח עשר אמות וכיבושו שלשים ושתים... (עירובין מז א)