כבשן

(ראה גם: תנור)

רש"י:

כבשן - חפירה ששורפין בה את האבנים לסיד, וכן כל כבשן שבתורה. (בראשית יט כח)

אבן עזרא:

הכבשן - מקום אש דולקת תמיד. (שם)