כהה

תרגום יונתן:

אין כהה - לית דכאיב. (נחום ג יט)

רש"י:

אין כהה - מיצר, כי הכל שמחים. (שם)

אבן עזרא:

כהה - למפרשים חושך, ולדעתי ההיפך מפשה, וקרוב לו ולא כיהה בם. (ויקרא יג ו)

רד"ק:

אין כהה - רפואה, כמו כהה הנגע, והוא קמוט ועצור וקרוב לרפואה. (נחום ג יט)

הכתב והקבלה:

כהה הנגע - לחז"ל כל שלא פשה טהור בשבוע ב', ואם כן כהה פירושו שחזר למראה נגע אחר, כגון משלג לסיד, הואיל ולא פשה מספחת היא, וטהור, ונראה שמלת כהה אינה רוצה לומר חולשת המראה ורפיונה, אלא מלשון כה, ענין התדמות, שדומה למראה הקודם ונבדל רק בחוזק הלבן, ואם כן משמע ממלת כהה גם שלא פשה, ודומה לשבוע א' לגמרי. (ויקרא יג ו)