כהן גדול   הוראה

ראה כהן גדול-כללי, קרבן-פר משיח.