כחד

(ראה גם: כזב, כחש, שקר)

מלבי"ם:

וכחש בעמיתו יש הבדל בין מכחיד ובין מכחיש, המכחד יעלים הדבר ויסתירנו מחברו, והוא לרוב בשב ואל תעשה שאינו מגיד, ולכן נקשר עם הדבר עצמו גם כן, לא נכחד עצמי ממך, ונמצא על דברים נעלמים בכלל, וישכן ערים נכחדות. אבל המכחש יאמר הדבר הפך האמת... (ויקרא ה כא)