כידון

תרגום יונתן:

נטה בכידון - ארים ברומחא די בידך. (יהושע ח יח)

רש"י:

בכידון - שפידו. (שם)

רד"ק:

כידון - לתרגום יונתן תריסין (מגן), ואולי מעין רומח. (ירמיה נ מב)

אברבנאל:

בכידון - שהיה עליו נס שר הצבא. (יהושע ח יח)