ככר   מישור

רש"י:

ככר הירדן - מישור. (בראשית יג יא)

אבן עזרא:

ככר הירדן - מקום צמחים, וכ"ף כפול, או נעדר במלה מכר נרחב. (שם)

חלת מצה - היא ככר לחם אחת, ויתכן היות ככר משקל, ואיננו כמשקל הכסף והזהב. (ויקרא ח כו)

רמב"ן:

...אבל ככר הירדן לשון מישור ממש הוא, כן יקרא בלשון הקדש, שהנהרות מתפשטין בהם במרוצת המים הנגרים השוטפים שם, וכן כר נרחב, לבשו כרים הצאן, ויקראו גם כן השלוחים המהירים בשם הזה, לכרים ולרצים, וכן בכרכרות שם של גמלים המריצין... (שם יד יג)

רד"ק:

ככר - מישור סמוך לארץ סדום, והכ"ף אינה נוספת. (שם יג י)