כלח

תרגום יונתן:

תבא בכלח - בשלמות שניך. (איוב ה כו)

רש"י:

בכלח - לשון גמר בישול התבואה, ולרז"ל גימטריא ס' שנה. (שם)

כלח - זקנה. (שם ל ב)

רמב"ן:

בכלח - בכאילו לח, דהיינו בזוקן כמו הבחרות, כמו ולא נס ליחו. (שם ה כו)