כליון עינים

רש"י:

וכלות אליהם - מצפות עליהם שישובו ואינם שבים, כל תוחלת שאינה באה קרויה כליון עינים. (דברים כח לב)

כלו עיני - כל תוחלת ממושכה קרויה כליון עינים. (תהלים סט ד)

רד"ק:

כלו עיני - מהביט למעלה לייחל לישועה... (שם)