כלכל

(ראה גם: זון, פרנס)

רש"ר הירש:

אכלכל - קרוב לגלגל, גלל, לסובב דבר סביב מרכזו, באופן כללי רוצה לומר ליצר דבר סביב מרכז, ומכאן המלה כלכל, לכלל דבר בתוך אחר בכל היקפו, וכן מי יוכל לכלכל יום בואו... (בראשית מה יא)