כלמה

(ראה גם: בוז,בושה, חרפה)

תרגום יונתן:

נכלמו - אתכנעו. (ישעיה מה טז)

רד"ק:

נכלמו -הכלימה יותר מהבושת.

מלבי"ם:

בושת - מה שמתבייש מעצמו, כלימה שנכלם מאחרים שהשפילו עצמם למס בחנם. (שם ל ג)

בשתכם - מפני עצמכם, על שאבדתם כל חמדה תקבלו תחתיה כבוד כפול, וכלמה - המתבייש על ידי אחרים. (שם סא ז)