כן

תרגום יונתן:

על כנך - שמושך. (בראשית מ יג)

רש"י:

על כנך - בסיס שלך ומושבך. (שם)

אבן עזרא:

על כנך - משמרתך הראשונה ומכונתך ומתכונתך, ויתכן להיותו מן גזרת כן, וכמוהו ועמד על כנו. (שם)