כנים

רש"י:

כנים - אמיתיים, כמו כן דברת... (בראשית מב יא)

אבן עזרא:

כנים - נאמנים, מגזרת כן תעשה. (שם)

העמק דבר:

כנים - פירוש מיוסדים, שיש להם נחלה אשה ובנים, ואין דרך אדם כזה לרגל. (שם)