כנף הארץ

תרגום יונתן:

מכנף הארץ - מבית מקדשא דמתמן עתיד למיפק חדוא. (ישעיה כד טז)

אבן עזרא:

מכנף הארץ - שהארץ עגולה, ורוצה לומר ממרחק. (שם)