כנף רננים

תרגום יונתן:

כנף רננים - תרנגול ברא דמשבחא. (איוב לט יג)

רש"י:

כנף רננים - שם עוף גדול, ובמשנה בר יוכני. (שם)

רלב"ג:

כנף רננים - שמו, או רק רננים, ונתת לו כנף. (שם)

אלשיך:

הקשיח בניה - מלבה, כי תשב בדרכים להראות יופי נוצותיה. (שם שם טז)

מצודת דוד:

כנף רננים - לרז"ל טווס, שירנן ביופי כנפיו. (שם שם יג)