כסא   ליום הכסא

תרגום יונתן:

ליום הכסא - ליומא דעדא. (משלי ז כ)

רש"י:

ליום הכסא - הקבוע. (שם)

אבן עזרא:

ליום הכסא - ראש חודש, שיתכסה בו הירח. (שם)

רלב"ג:

ליום הכסא - ראש השנה, אולי נקרא כן שאז הקב"ה יושב על כסא המשפט. (שם)