כעת חיה

תרגום יונתן:

כעת חיה - לשתא דאתיא ואתון קיימין. (בראשית יח י)

רש"י:

כעת חיה - כעת הזאת לשנה הבאה... כעת הזאת שתהא חיה לכם, שתהיו כלכם שלמים וקיימים. (שם)

אבן עזרא:

כעת חיה - כעת הזאת בשנה הבאה ושרה חיה, כמו לחי. (שם)

רד"ק:

כעת חיה - ...ולתרגום אמר על העת חיה, כלומר תחיו, ותלה החיות בזמן להתמדת החיים בו. (שם)