כעת

רשב"ם:

כעת יאמר - להם מה שיקרה בהרבה שנים וכן כל כעת מדבר בעתידות. (במדבר כג כג)