כפור

(ראה גם: טל)

תרגום יונתן:

דק ככפור - דקיק כגלידא. (שמות טז יד)

תרגום אונקלוס:

ככפור - דעדק כגיר כגלידא. (שם)

רש"י:

כפור - ייליד"א בלע"ז, דק היה כגיר ושוכב מוגלד כקרח על הארץ, וכן פירושו דק ככפור שטח קלוש ומחובר כגליד. (שם)

כפור - מזרקות, מלשון קנוח, על שהזורק מקנח ידו בשפת המזרק. (עזרא א י)

רמב"ן:

ככפור - הוא הנופל בימי הקור, וכן כפור כאפר יפזר. ותרגום אונקלוס דעדק כגיר וכו'. וכתב רש"י ז"ל כאבני גיר והוא מין צבע שחור... ואין זה נכון, כי הגיר הוא העפר הלבן הנדבק לאבנים וינפצו אותו, וטחין בו הכתלים בסיד, והוא לבן מאד וטוב מן הסיד... ועל כן ייחס לו המן שהוא לבן ומפוזר על הארץ כגיר המנופץ. ואונקלוס תרגם במלת כפור בשני פנים, עשאו תחלה מן וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, ולכן אמר כגיר, שבו טחין ומכסין, ועשאו עוד מן כפור כאפר יפזר, שהוא הקרח הדק היורד בקור... אבל בנוסחאות הבדוקות מן התרגום כתוב בהן דעדק דגיר כגלידא על ארעא, ופירושו עשוי חמרים חמרים כגליד על ארעא, והוא האמת, שאם היה מלשון גיר היה מתורגם גלידה כגירא. (שם)