כפיר

(ראה גם: אריה, לביא)

רש"י:

שחל - הוא הבינוני, והכפיר הקטן. (איוב ד י)

אבן עזרא:

כפירים - יש אומרים כופרים, ונראה שהם טורפים ברוב אכלם ככפיר. (תהלים לד יא)

רד"ק:

כפיר - גדול מגור, אחר כך אריה, לביא וליש, וככל שמזקין נוספת בו גבורה. (שופטים יד ה)