כפי

מלבי"ם:

כפי - מציין העבר, לפי מציין העתיד. (שמות טז טז)