כרי

(ראה גם: כרה)

תרגום יונתן:

לכרי - לגבריא. (מלכים ב יא ד)

רש"י:

לכרי - שם קבוצת הגבורים. (שם)

רלב"ג:

לכרי - הראשים בישראל. (שם)