כרתים

(ראה גם: כפתורים, פלשתים)

תרגום יונתן:

גוי כרתים - דחייבין לאשתיצאה. (צפניה ב ה)

רש"י:

נגב הכרתי - פלשתים, שנקראים גוי כרתים. (שמואל א ל יד)

כרתים - כתרגום יונתן, ונראה שיש גבול בפלשתים ששמו כרתי. (יחזקאל כה טז)

רד"ק:

כרתים - משפחה גדולה מפלשתים. (יחזקאל כה טז)