כתים

 

ובני יון אלישע ותרשיש כתים ודודנים. (בראשית י ד)

וצים מיד כתים ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי אובד. (במדבר כד כד)

תרגום יונתן:

וציצין יצטרחן במני זיינא ויפקון באוכלוסין סגיאין מן למברניא ומארע אטליא, ויצטרפון בלגיונין דיפקון מן קוסטנטיני... (שם)

כתים - אפוליא, אלישע - איטליא... (יחזקאל כז ו)

רש"י:

כתים - הרומיים. (ישעיה כג א)

אבן עזרא:

מיד כתים - מבני יון, ויתכן להיות רמז למלכות יון הרשעה, וכבר ביארתי בספר דניאל כי מלכות יון וכתים אחת היא, והיא החיה השלישית בראיות... (במדבר כד כד)