כתם

רש"י:

בכתם - קבוצת עדי זהב. (תהלים מה י)

כתם - קבוצת עדי לתכשיט נשים, ויש מפרשים כתר, ואינו. (איוב כח יט)

כתם אופז - חגורה של קבוצת מרגליות, כל כתם קבוצה. (דניאל ו ה)

אבן עזרא:

כתם - קשוט עגול. (שיר ה יא)

לחם דמעה:

הכתם - הזהב הטוב שלא תשתנה מראיתו. (איכה ה א)