לבב

תרגום יונתן:

לבבתיני - קבוע על לבי אהבתך. (שיר ד ט)

רש"י:

לבבתיני - משכת לבי אליך. (שם)

אבן עזרא:

לבבתיני - לקחת את לבי. (שם)