לביא

(ראה גם: אריה, כפיר)

ילקוט המכירי:

אמר רבי לוי ז' שמות נקראו לאריה ואלו הן, אריה, ארי, כפיר, ליש לביא, שחל שחץ. אריה כמשמעו, שהכל מתיראין ממנו, כפיר שכל מי שרואה אותו כופר בחייו, לביא שהוא חוטף לבות בני אדם... (משלי כ)

רמב"ן:

כלביא - הוא הגור, ואחר כך יתנשא כאריה. (במדבר כג כד)

רש"ר הירש:

כלביא - חבל שאין אנו יודעים פירושו המדיוק, אולי מלשון להב, האריה הזועם. (בראשית מט ט)