לבלתי

אבן עזרא:

לבלתי אכל - עם למ"ד כטעם שלא, ובלא למ"ד כטעם אך רק. (בראשית ג יא)