לבן

 

למנצח על מות לבן מזמור לדוד. (תהלים ט א)

תרגום יונתן:

לבן - גברא די נפק מביני משיריתא. (שם)

רש"י:

לבן - יש מפרשים אבשלום, ויש אומרים לבן, ואני אומר שהוא לעתיד לבא, שיתלבן ילדותן ושחרותן של ישראל ותגלה צדקתם שימחה זרעו של עמלק. ולמנחם מלשון להבין ולבונן על כלי שיר ששמו עלמות, לדונש שם אדם שנלחם בדוד. (שם)

רד"ק:

לבן - לרוב המפרשים אחד מאויביו, ויש אומרים נבל בהיפוך האותיות, אך לא הרע לאדם רק היה כילי, ויש אומרים על גלית שהיה איש הבינים, ונכון לפי התוכן. ולאדוני אבי על המשורר בן, וכדי שלא נטעה נקדה בפתח. (שם)

מאירי:

לבן - ויש מפרשים על גוג ומגוג, ויש מפרשים על מיתת הבן שילדה בת שבע. (שם)