לו

תרגום יונתן:

אם אתה לו - אם אנת צבי למיעבד לי טיבו... (בראשית כג יג)

רש"י:

את אתה לו - הלואי ותשמעני. (שם)

ספורנו:

לו - אתה בבקשה שמעני. (שם)