לחץ

הכתב והקבלה:

לחצנו - למלת לחץ הוראה על דוחק במאכל או על צמצום טבעי ונפשי. ובהגדה מביא הפסוק לוחצים אותם, לומר שהכוונה ללחץ השני, דאם לא כן צריך לומר לוחצים להם. (דברים כו ז)

מלבי"ם:

לא תונו - באונאת דברים, ולא תלחץ הוא בממון... (ויקרא יט לג)