לך

רש"י:

לך לך - להנאתך ולטובתך. (בראשית יב א)

רמב"ן:

לך - רש"י, ואין צורך, כי משפט הלשון כן, וכן הגשם חלף הלך לו ועוד. אבל רבותינו עשו מדרש במה שאמר הכתוב ועשית לך ארון עץ, ועשה לך שתי חצוצרות כסף, בעבור שאין המלאכה שלו, והיה ראוי שיאמר כמו שאמור במשכן ואת המשכן תעשה. (שם)

רד"ק:

לך לך - מנהג הלשון. (שם)