למואל

רש"י:

למואל - שאמר לו הקב"ה על שהעוה לפניו, או שאמר לשמו של הקב"ה. (משלי לא א)

אבן עזרא:

למואל - שלמה, שבימיו היה להם א-ל אחד. (שם)

מאירי:

למואל - קראה לו אמו, האדם שהוא לא-ל, שבקשה רק שיהיה לה בן עוסק בתורה. (שם)

רלב"ג:

למואל - שלמה, שהיה מלך לה' שמשחו, ודברים אלו אמרה לו אמו. (שם)