לעה

תרגום יונתן:

ולעו - ויסלעמון. (עובדיה א טז)

רש"י:

ולעו - כתרגום יונתן, לשון מהומה שממון טירוף הדעת. (שם)

דברי לעו - מגומגמים, כאדם שאין לו כח. (איוב ו ב)

אבן עזרא:

לעו - נסתרו, כאילו נבלעו. (שם)