לעומת

(ראה גם: מול, נגד)

מלבי"ם:

לעומת העצה - מציין נקודה אחת ביושר נגד נקודה שניה, מה שאינו כן בנגד, שאינו מציין נקודה אלא רוח, ומול מציין הגבלה באורך, זה למטה מזה... (ויקרא ג ט)