לפי

מלבי"ם:

כפי אכלו - כפי מציין העבר, ולפי את העתיד. (שמות טז טז)