לפני

אבן עזרא:

לפני משה - ולא בסתר, ויש הפרש בין מפני ולפני. (במדבר טז ב)

הכתב והקבלה:

לפני ה' - מורה על ההתנגדות, כמו ויקומו לפני משה. (בראשית י ט)

מלבי"ם:

ותט לפני - הוא מפני הכבוד, ומפני הוא מפני המורא... (במדבר כב לג)