לקש

רש"י:

והנה לקש - לשון מלקוש, שתבואה עולה בקנה שלה. (עמוס ז א)

אבן עזרא:

הלקש - עשב העולה ברדת המלקוש. (שם)

מלבי"ם:

לקש - מענין מלקוש, שהוא המטר המאוחר, והתבואה הגדלה על המטר המאוחר נקראת לקש... (הכרמל)