לרגל

(ראה גם: בגלל, בעבור, מפני)

אבן עזרא:

לרגלי - בעבור רגלי, כלשון בני אדם, רגל טובה לפלוני. (בראשית ל ל)

לרגל המלאכה - כמו ויברך ה' אותך לרגלי, או שהוליכן על רגליהם. (שם לג יג)

רשב"ם:

לרגלי - בשבילי. (שם ל ל)