מדהבה

תרגום יונתן:

שבתה מדהבה - סף תקוף חיבה. (ישעיה יד ג)

רש"י:

מדהבה - מרבים גאוה ומשא כבד. (שם)

אבן עזרא:

מדהבה - תרגום זהב. (שם)

רד"ק:

מדהבה - מטה, וגם ברושים וארזי הלבנון. (שם)

מלבי"ם:

מדהבה - זהב הוא דהב בלשון כשדים, ומדהבה כמו מזהבה, שבתה מדהבה - נבוכדנצר נקרא אז מלכות הזהב, כי כן פתרו דניאל בחלום. (הכרמל)