מדוה

רבינו בחיי:

כל חולי - שבמנהג העולם, וכל מדוי - מחוץ למנהג, או אולי הבאים מבחוץ, ואלו הבאים מתוך הגוף. (דברים ז טו)

הכתב והקבלה:

כל המחלה - חולי בא מהחלקים הקשים שבגוף, ומדוה על חליי הליחויות. (שמות טו כו)

כל חולי - הוא בכל האברים בלי כאב, ומדוה הוא אפילו אם אבר אחד כואב. (דברים ז טו)

העמק דבר:

כל חולי - שאדם מביא על עצמו, וכל מדוי - שבאים בעונש. (שם)