מדוע

(ראה גם: למה)

אבן עזרא:

מדוע - לרבי מרינוס כמו מלכם ומזה, שהם ב' תיבות, מה דעתך לעשות ככה. (שמות יח יד)

הכתב והקבלה:

למה משה ואהרן - אמר רבה מהו למה, אמר להם אתם למה ודבריכם למה. כוונתם לדעתי להיות עיקר הנחת מלת למה שאלה לידיעת התכלית, כמו למה אמרת אחותי היא, ובזה הוא נבדל ממלת מדוע, כי מדוע היא שאלת הסבה, אם הסבה הגורמת, אם הפועלת או התכליתית... (שמות ה ד)

מלבי"ם:

במלת מדוע שואל על הסבה, מה היא הסבה המסבבת דבר זה, כמו מדוע מהרתן בא היום ובמלת למה שואל על התכלית, למה ואיזה תכלית היה זה, כמו "למה זה לי בכורה". (הכרמל)