מדורה

(ראה גם: אש, בער, להבה)

מלבי"ם:

שם מדורה מציין אש גדולה מעצים שנסדרו בסדר בהיקף, דור הוא מענין היקף, ומזה מדורת אש על הסדר שמסדרין עצים וזפת בהיקף להבעירם. (הכרמל)