מד

(ראה גם: בגד, בגדי כהונה, לבוש)

רש"י:

מדו - היא הכתונת, ומה תלמוד לומר מדו, שתהא כמדתו. (ויקרא ו ג)

אבן עזרא:

מדו - חלוק... (שם)

מלבי"ם:

מדו - מציין הבגד המכוון למדתו של הלובש, לדעת רבי יוחנן הוא שם המין וכולל ד' בגדים, ולריש לקיש רק על הכתונת. (שם)

רש"ר הירש:

מדו - מכסה כל קומתו עד רגליו. (שם)