מהומה

רש"י:

המהומה - שגוש קול בהלות. (דברים כח כ)

מהומת מות - כל מהומה לשון רעם. (שמואל א ה יא)

רד"ק:

מהומה - ענין שבר. (ישעיה כב ה)