מהמורות

רש"י:

במהמורות - במלחמות. (תהלים קמ י)

אבן עזרא:

במהמורות - מקום שפל. (שם)

רד"ק:

במהמורות - בשוחות עמוקות. (שם)